Friday, 9 December 2016

KERJA RUMAH CUTI SEKOLAH

NOVEL JENDELA MENGHADAP JALAN (Rohaini Matdarin)

SOALAN 1(a)

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut.
                                                                 (7 markah)

SOALAN 1(b)

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan keberanian dalam menghadapi masalah.
                                                                 (8 markah)

No comments:

Post a Comment