Saturday, 24 December 2016

LDP : Pembelajaran Abad ke-21 di SMKBPJ

LDP : Pembelajaran Abad ke-21
di SMK. Bandar Puteri Jaya


Photo: Pn.Azlinda (Guru B&K)


Pembelajaran Abad ke-21 merupakan salah satu anjakan paradigma dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Ciri-ciri PAK21 meliputi:

i) Komunikasi
ii) Pemikiran Kritis
iii) Kolaborasi
iv) Kreativiti

Seterusnya, kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam PdPc abad ke-21 ialah seperti berikut:

i) Kemahiran Pembelajaran dan Inovasi
ii) Kemahiran maklumat, media dan teknologi
iii) Kemahiran Hidup dan Kerjaya

Sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, Jawatankuasa Pembelajaran Abad ke-21 dan PLC SMKBPJ telah menganjurkan satu kursus LDP Pembelajaran Abad ke-21 (PAK21) di sekolah baru-baru ini.

Objektif utama LDP ini dijalankan supaya:
  • semua AJK PAK21 dapat menguasai setiap strategi PAK21 
  •  membantu guru lain di sekolah dalam pelaksanaan PAK21 di dalam bilik darjah mulai tahun 2017.
  •  pihak sekolah juga ingin memantapkan Teacher Sharing Session dalam kalangan guru.


Seramai 8 orang guru SMKBPJ memainkan peranan sebagai pembentang untuk membentangkan 8 strategi utama PAK21. Antaranya:

1. Pn. Deeparani A/P Ramoo (Hot Seat)
2. Pn. Ainun binti Hasan (Round Table)
3. Cik Farah Deeba binti Roslan (Think-Pair-Share)
4. Pn. Azreen Farhana binti Ahmad (Gallery Walk)
5. Pn. Wan Syarizad binti Othman (Jigsaw)
6. Pn. Wan Noraniza binti Wan Hassan (Role Play)
7. Pn. Yasnida binti Yahya (3 stray 1 stay)
8. Pn. Siti Rashadah binti Haji Chik (Problem Based Learning)

Kelapan-lapan pembentang ini juga memikul tanggung jawab sebagai AJK PAK21. Mereka menyampaikan strategi PAK21 menggunakan slaids PPT dan video. Dalam slaids tersebut, para pembentang memaparkan:

i) maksud setiap strategi
ii) langkah mengaplikasikan di dalam bilik darjah
iii) kebaikan strategi ini dalam PdPc 
iv) contoh tajuk subjek yang boleh dilaksanakan strategi ini.

Selepas setiap sesi pembentangan, slot Teacher Sharing Session  diadakan agar berlaku perkongsian bernas PdPc PAK21 dalam kalangan guru.

Keseluruhannya, kursus LDP PAK21 SMKBPJ berjalan dengan lancar dan para peserta kursus menunjukkan reaksi positif dalam sesi soal jawab. Pihak pentadbir sekolah juga amat berharap PAK21 akan berjalan dengan mantap di SMKBPJ mulai tahun 2017.


 
Photo: Cikgu Deeparani - Hot Seat


Photo: Cikgu Ainun - Round Table


 Photo: Cikgu Farah Deeba - Think-Pair-Share Photo: Cikgu Azreen - Gallery Walk


Photo: Cikgu Wan Syarizad - Jigsaw


 Photo: Cikgu Siti Rashadah - Problem Based Learning


 Photo: Cikgu Wan Noraniza - Role Play


 Photo: Cikgu Azlinda - Guru B&K


 Photo: Senarai semak Tool Kits

 Photo: Tool Kits


Selain LDP, pihak pentadbir juga menjalankan beberapa persediaan awal dalam pelaksanaan PAK21 mulai tahun 2017. Antaranya,

i) Lawatan Penanda Aras ke Sekolah Transformasi SMK Seri Badong

ii) Pelantikan Jawatankuasa PAK21
Penyelaras PAK21 : Pn. Harifah binti Mohd. Amin (GKM Kemanusiaan)

iii) Mesyuarat Jawatankuasa PAK21

iv) Penyediaan bilik-bilik khas PAK21 

v) Penyediaan 99 beg tool kits Sekian, terima kasih.


No comments:

Post a Comment